giuong tang

tu quan ao

Doanh nhân quảng nam

Phú Ninh có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Sáu, 19/12/2014, 08:26 [GMT+7]
Ngày 18.12, HĐND huyện Phú Ninh (khóa X) tổ chức kỳ họp thứ 16 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; thực hiện thu - chi ngân sách huyện năm 2014 và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014; dự toán phân bổ ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015; cơ chế điều hành ngân sách năm 2015.

Theo báo cáo tại kỳ họp, năm 2014 giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 977 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm 2013; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 2.280 tỷ đồng, tăng 28,4% so với năm 2013; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,59%; thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng... Các xã Tam Phước, Tam An, Tam Thành đạt 19/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.

Hồ Phú Ninh

Nhà tài trợ