Doanh nhân quảng nam

Giới thiệu về hội Doanh Nhân Quảng Nam tại Sài Gòn

Hội Doanh Nhân Quảng Nam tại Sài Gòn được thành lập vào ngày 22/12/2013, ban đầu là nơi giao lưu thể thao của các Doanh Nhân Quảng Nam đang làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua một thời gian hội đã lớn mạnh và nhận thấy cần phát triển và hổ trợ cho cộng đồng người con xứ quảng xa quê với định hướng:

- Rèn luyện thể dục thể thao cho anh em tham gia hội Doanh Nhân Quảng Nam

- Hội thảo, hợp tác kinh doanh giữa các Doanh Nghiệp con em Quảng Nam

- Tổ chức hoặc hổ trợ các tổ chức từ thiện của đồng hương Quảng Nam tại Sài Gòn

- Giúp đỡ các sinh viên đang học tập và làm việc tại Sài Gòn về thực tập hay việc làm.

- Tổ chức các giải bóng đá cho các Doanh Nghiệp Quảng Nam tại Tp. Hồ Chí Minh

Thành Viên Hội Doanh Nhân Quảng Nam tại Sài Gòn